STRONA GŁÓWNA

Sąd Okręgowy we Włocławku

   lokalizacje:

   ul. Wojska Polskiego 22,  87-800 Włocławek ( Budynek Główny E) .

        tel. 54 42 22 500,  faks 54 411 62 05

   ul. Długa 65 (budynek L)   

       gdzie znajdują się:

  • III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń,
  • IV Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych
  • V Wydział Cywilny Rodzinny

tel. 54 412 03 50, faks 54 411 87 75

 

Strona internetowa Sądu  www.wloclawek.so.gov.pl

Adresy poczty elektronicznej:

 Prezes Sądu Okręgowego

Uwaga

Wszelką korespondencję adresowaną do Prezesa Sądu Okręgowego we Włocławku przesyłaną drogą elektroniczną należy kierować na adres:

                      sekretariat.prezesa@wloclawek.so.gov.pl

Informujemy jednocześnie, że poprzedni adres prezes@wloclawek.so.gov.pl I-SO@wloclawek.so.gov.pl jest nieaktualny .

  • Dyrektor Sądu  sekretariat.dyrektora@wloclawek.so.gov.pl


Godziny urzędowania:
 

  • poniedziałek                7.30 do 18.00
  • od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

 

Prezes Sądu Okręgowego przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do 14.00